LRQXnet

Utbildning för att hantera programvaran LRQXnet, finns som videos i systemet och därför behövs inge organiserad utbildning för att hantera sysstemet.

Videon består av 5-8 minuters beskrivning av hur olika moduler hanteras, under uppstarten erhåller kunden telefon support och online demos efter behov.