Ny standard för arbetsmiljön ISO 45001

Nu är den nya internationella standarden på plats och kommer att ersätta OHSAS 18001 vill man införa den är LRQXnet ett bra verktyg för att hantera ISO 45001 i ett ledningssystem.

Uppgradering från OHSAS 18001 till ISO 45001
Under en övergångsperiod på tre år från den 12 mars 2018 är certifikat enligt OHSAS 18001 fortfarande giltiga. Efter 12 mars, 2021, gäller enbart ISO 45001-certifikat. Det betyder att den organisation som nu är certifierad enligt OHSAS 18001 måste uppgradera till ISO 45001 innan det datumet om man vill behålla sitt certifikat.

Certifiering ISO 9001, 14001 år 2015

Förnyelsen av ISO 9001 och ISO 14001 är nu klar och beslutade till oktober november 2015. Namnet på de nya internationella standarden för kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem kommer heta ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Grunduppdraget för dessa ändringar var att skapa en gemensam struktur för att underlätta integrering av olika standarder i ett ledningssystem.

LR Quality följer med intresse utvecklingen som sker på marknaden för ledningssystem för att vara förberedda när certifiering av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 blir möjlig.

OBS!! Mindre än 6 månader kvar tills övergångarna skall vara klara

Lite fakta om övergångregler, för båda standarder gäller 3 år från när standarden släpps och fram till september 2017 kan företag certifiera sig mot de nu gällande ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Övergången till 9001, 14001:2015 skall vara genomförd till 15 september 2018.

 

Vad innebär ISO 9001:2015

Krav som kommer i ISO 9001:2015 är i nuläget ökad fokus på riskhantering för att nå företagets mål, mindre krav på dokumentation vilket kommer att underlätta för mindre företag. Processer kommer även i fortsättningen att ställas krav på med tydliga insatsvärden och utfall det som är nytt är kravet på att riskbedöma processen, något nytt är att det ställs högre krav på ledningens delaktighet.

 

Vad innebär ISO 14001:2015

Ett ledningssystem enligt ISO 14001:2015, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. ISO 14001 riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett miljöledningssystem är att upprätta riktlinjer för sitt miljöarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att minska miljöpåverkan på sina tjänster och produkter. Den viktigaste ändringen är Livscykelperspektivet som skall visa arbetet med miljöaspekter.