LR Quality AB utvecklar och tillhandahåller webbaserad LRQXnet ledningssystem som stöd i er verksamhetsstyrning. LRQXnet är utvecklad för att ge stöd vid certifiering mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 genom hantering av risker och processer integrerat i ledningssystemet. Ledningssystemet är för er som vill ha snabbt, säkert och lätt administrerat verksamhetsstyrning även via mobil. Systemet hanterar ständiga förbättringar/aspekter med mål och handlingsplaner med tillhörande diagram.                               Ärendehantering/Projekt modul ingår i systemet.

Se varför systemet passar dig!


Anpassa ditt verksamhetssystem efter din grafiska profil
Kan anpassas i form och funktion till de flesta typer av företag och verksamheter.
Håll reda på ändringar i dina dokument, och vem som ändrade vad
Versionskontroll för både dokument och informationssidor
Få tydlig statistik över kostnader och mängd avvikelser
Inbyggd funktion för avvikelsehantering med status visning
Rita upp flödesscheman som passar din organisation
Redigerbara flödesscheman för tydliga processflöden
Kostnader redovisas på enkelt och lättförståeligt sätt
Statistik med kvalitetsbrist kostnader, analysverktyg av avvikelser och export till Excel.
Håll informationen säker och relevant i din verksamhet
Stöd för olika behörighetsnivåer. Lås innehåll till olika användarnivåer eller individuella användare.
LRQ Xnet följer internationella standarder för verksamhetssystem och ledningssystem
Stöd för ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 certifieringar genom integrerat verktyg för riskbedömningar.
Ta kontroll över publiceringsflödet
Styrda dokument uppdateringar med godkännande och publicering. Ärendehanterings modul/ projekt

Läs mer om systemets funktioner